YEDAŞ Ayrıştırma Projesi Başarı Hikayesi

Müşteri

1994 yılında Turkiye Elektrik Kurumu (TEK), Türkiye Elektrik Üretim-İletim A.Ş. (TEAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) adlarıyla iki ayrı İktisadi Devlet Teşekkülü olarak yeniden yapılandırılmıştır.

2004 yılında; TEDAŞ, Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır ve bu kapsamda dağıtım bölgeleri yeniden belirlenerek, Türkiye 21 dağıtım bölgesine ayrılmıştır.

Aralık 2010 tarihinde Samsun'da kurulan Çalık YEDAŞ, Çorum, Ordu, Amasya, Sinop illerinde sayıları 1,8 milyonu bulan abonelerine, 34,5 kV' a kadar elektriğin dağıtımı hizmetlerini kaliteli ve kesintisiz sunma yükümlülüğünü yerine getirmektedir.

2013 yılında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun, Dağıtım ve Perakende satış faaliyetlerinin ayrıştırılması ile ilgili olarak, perakende hizmetlerini 26.02.2013 tarihinden itibaren kısmi bölünme yolu ile kurulan Yeşilırmak Elektrik Perakende Satış A.Ş.(YEPAŞ), dağıtım faaliyetlerini de Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ) olarak sürdürmektedir.

Proje Kapsamı

Yedaş, SAP ERP Utilities (IS-U), SAP CRM ve SAP BW sistemlerinin 2013 Haziran ayı itibarı kullanmaya başlamış, 2015 Haziran ayı itibarı ile de SAP BW sistemi HANA platformu üzerinde kullanıma geçmiştir. 2013 kanunlar gereği dağıtım (Yedaş) ve perakende (Yepaş) olarak ikiye bölünen şirket, 2016 yılına kadar aynı SAP sistemleri üzerinde bağımsız iki şirket olarak çalışmalarına devam etmiştir.

"SAP Ayrıştırma Projesi" bu iki şirketin donanımsal, yazılımsal ve network konularında tamamen ayrıştırılmasını kapsamaktadır. PBS Bilişim A.Ş. bu proje kapsamında Türkiye SAP ile birlikte çalışmış, öncelikle SAP sistemlerinin birer eşleniğinin yeni bir lokasyonda yeni konfigürasyonlar ile kurulması, yeni kurulan ve mevcut sistemlerin proje sürecinde Basis yönetimin yapılması ve optimizasyonları konularında ana sorumlu olmuş SAP proje danışmanları ile sürekli bir çalışma ortamı sağlanmıstır.

Proje kapsamındaki SAP sistem ürünleri

 • SAP ERP IS-Utilities
 • SAP CRM
 • SAP PI / PO
 • SAP BW
 • SAP Central Process Scheduling by Redwood
 • SAP Solution Manager

Çözüm ve Hizmetler

"SAP Ayrıştırma Projesi" kapsamında PBS tarafından sunulan hizmetler aşağıdaki gibidir.

 • Mevcut SAP ERP IS-Utulities ve SAP CRM sistemlerinin versiyon yükseltme işlemleri
  SAP sistem ayrıştırma programları tarafından gereksinim duyulan versiyon yükseltmeleri ve sistem optimizasyon çalışmaları başarı ile uygulanmıştır
 • Hedef sistem landscape'inin hazırlanması
  Ayrıştırma sonrası kullanılacak hedef sistemlerinin hazırlanması, uygun kurulum biçimlerinin saptanması ve gerekli diger yazılım gereksinimlerinin saptanması
 • Hedef sistem sunucularının kaynak planlaması
  Ayrışacak veri miktarına ve sistemlerin kullanım şekline göre hedef sistemlerin donanımsal ihtiyaçları saptanması ve düzenli gözden geçirilmesi
 • Kaynak – hedef sistemler arasında ve hedef sistem sunucularının network haritalarının hazırlanması
  Veri aktarımı için iki lokasyon arasında kurulacak network hattının gerekli bandwith miktarının belirlenmesi için testler yapılmış, lokasyonlar içerisindeki sunucular arasındaki erişim haritası proje ve proje sonrası için belirlenmiştir
 • Hedef sistemlerin yeni lokasyonda kurulması
  SAP ERP IS-Utilities hedef sistemlerin kurulumu için, mevcut sistem referans alınarak oluşturulan ve veri içermeyen bir master sistem kurulmuştur. Hedef SAP ERP IS-Utilities tarafından kullanımına başlanacak IDEX eklentisin yüklenmeside yapılmıştır. Hedef SAP CRM sistemleri mevcut SAP CRM sistemlerden kopya yapılarak oluşturulmuştur. SAP Central Process Scheduling by Redwood, SAP PI/PO sistemleri ve SAP solution manager sistemleri kurulumları ve konfigurasyonları yapılmıştır. SAP BW sistemleri integrasyonları ve performans optimizasyonları yapılmıştır.
 • Veri transfer sürecinde ihtiyaç duyulan yapının kurulması
  SAP sistemleri data ayrıştırma sürecinde hızlı veri transferi için harcanan sürenin minimum seviyede tutulabilmesi için, SAP sistem ve veritabanı parametrelerinin optimizasyonu yapılmıştır
 • Proje ve proje sonrası destek süreçlerinin düzenli takibi ve yönetimi
  Proje ve proje sonrasında devam eden süreçte sistemler üzerinde yapılan değişikliklerin takibi için prosedürler belirlenmiş, prosedürlerin doğru uygulanmasınin kontrol işlemeleri yapılmıştır
 • Sistem ve veri tabanı parametrelerinin optimizasyonu
  Ayrıştırma süreçleri sonrası kullanım gereksinimleri düzenli yapılan testler ve kullanım yoğunluğu analizleri sonucunda hedef SAP sistem parametreleri ve veritabanı parametreleri, sistemlerin maksimum etkinlikte kullanılabilmesi için optimize edilmiştir. Yapılan analizler ile sisteme gereksiz yük getiren veritabanı sorguları tespit edilmiş, ilgili ekiplerle program düzeltme çalışmalarkı yapılarak uzun vadede karşılaşılabilecek problemlerin önüne geçilmiştir
 • Kullanıcı ve yetki yönetimi çalışması
  Gerek kaynak gerekse hedef sistemleri icin doğru kullanıcıların belirlenmesi ve gereksiz rol ve konfigürasyonlarının düzenlenmesi çalışmaları başarı ile gerçekleştirildi. Özellikle hedef sistem değişiklikleri yapılan yetkilendirme çalışması ile süreç kontrolleri ve testleri yapılmış ve son kullanıcılara atanmıştır.
 • Sistem izleme ve uyarı mekanizmalarının oluşturulması
  Hedef şirket sistemlerinin kesintisiz ve kararlı olarak çalışmaları hayati önem taşımaktadır. Sistemlerin izlenmesi ve gerekli durumlarda aksiyon alınması için düzenli sistem izleme hizmeti (7/24 monitoring) PBS tarafından başarılı biçimde aktive edilmiştir.

Sonuç

SAP Türkiye ve PBS bilişim A.Ş. ortaklığında gerçekleştirilen ilk SAP ayrıştırma projesi Eylül 2016 tarihinde canlıya geçmiştir. Gerek proje gerek proje sonrası hizmetlerile ile uzun süredir Yedaş şirketi SAP yönetim çözüm ortağı olarak çalışan PBS Bilişim A.Ş. bu projenin bir parçası olmaktan gurur duymaktadır.